Dr Bogacz

Znamiona barwnikowe

Zmniejszająca się grubość warstwy ozonowej i postępujące ocieplenie klimatu, objawiające się m. in. większą ilością dni słonecznych, oraz moda na opaleniznę mogą aktywować niektóre znamiona skórne do przekształcania się nowotworowego. Nie sposób pozbyć się wszystkich zmian skórnych ale po konsultacji i ocenie dermatologicznej możemy usunąć te najbardziej zagrożone transformacją. Znamiona barwnikowe należy usuwać z marginesem zdrowej skóry, z całą grubością skóry i każdorazowo poddać badaniu histopatologicznemu.

Chcąc zminimalizować negatywne następstwa opalania się odwiedź chirurga, usuń potencjalnie niebezpieczne zmiany skórne.

 


Wszystkie w/w zmiany usuwane są bezboleśnie w znieczuleniu nasiękowym i następnie poddane badaniu histopatologicznemu. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 2 tygodnie.