Dr Bogacz

Tłuszczaki

Tłuszczak to podskórny, łagodny nowotwór wywodząca się z tkanki tłuszczowej. Jest to zmiana pojedyńcza lub mnoga, rozsiana po całym ciele.

Tłuszczaka usuwa się w przypadku gdy rośnie, szpeci, sprawia ból lub jest narażony na drażnienie odzieżą.

 


Wszystkie w/w zmiany usuwane są bezboleśnie w znieczuleniu nasiękowym i następnie poddane badaniu histopatologicznemu. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 2 tygodnie.