Dr Bogacz

Protetyka

Stomatologia Dr Bogacz Centrum Medyczno-Stomatologiczne Ruda Śląska

Protezy akrylowe

Protezy akrylowe to ruchome uzupełnienia protetyczne mające za zadanie zastąpienie ubytków zębowych w jamie ustnej. Ich stosowanie ma na celu odbudowanie prawidłowych funkcji jamy ustnej, tj. mowa, żucie, połykanie czy śmiech. Można je wykonać w przypadku częściowych braków w uzębieniu a także w przypadku braków całkowitych, gdzie często stają się jedynym możliwym do zastosowania rozwiązaniem.

Stomatologia Dr Bogacz Centrum Medyczno-Stomatologiczne Ruda Śląska

Protezy szkieletowe

Metalowo-akrylowe uzupełnienia częściowych braków zębowych. Mnogość możliwych do zastosowania rozwiązań i elementów precyzyjnie łączących protezę z zębami własnymi pacjenta sprawiają, że jest to najlepsze rozwiązanie wśród wszystkich ruchomych uzupełnień protetycznych. Proteza szkieletowa jest też bardzo dobrą alternatywą dla uzupełnienia braków za pomocą mostów.

Zalety protez szkieletowych to m.in.:

  • bardzo dobre utrzymanie w jamie ustnej,
  • ograniczenie rozmiarów płyty podniebiennej, co zwiększa komfort użytkowania,
  • zbliżony do naturalnego sposób przenoszeniu sił żucia - poprzez pozostające w jamie ustnej zęby własne pacjenta. Dzięki temu proteza szkieletowa stanowi ochronę struktury kostnej wyrostków zębodołowych i przyzębia,
  • trwałość.
Stomatologia Dr Bogacz Centrum Medyczno-Stomatologiczne Ruda Śląska

Protezy acetalowe

Uzupełnienie zbliżone wyglądem do protezy szkieletowej, w której zamiast metalu zastosowano elastyczne tworzywo sztuczne – acetal. Cała konstrukcja cechuje się w efekcie mniejszą sztywnością, możliwość wykonania klamer w kolorze zębów lub dziąseł daje jednak większe możliwości estetyczne.

Stomatologia Dr Bogacz Centrum Medyczno-Stomatologiczne Ruda Śląska

Protezy natychmiastowe

Uzupełnienia stomatologiczne wprowadzane do jamy ustnej bezpośrednio po usunięciu zębów. Stosowane zwykle w przypadku konieczności usunięcia zębów w odcinku przednim, gdzie okres bezzębia pomiędzy ekstrakcją a wykonaniem uzupełnienia jest wyjątkowo przykry. Wpływają korzystnie na gojenie się ran po usunięciu zębów, pozwalają na odtworzenie kształtu i ustawienia zębów sztucznych tak, aby estetyka twarzy po usunięciu zębów nie uległa zmianie. Trzeba niestety pamiętać, że możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zaników wyrostka zębodołowego po zabiegu może pogorszyć utrzymanie protezy na podłożu, wskutek czego będzie ona wymagać wymiany.

Stomatologia Dr Bogacz Centrum Medyczno-Stomatologiczne Ruda Śląska

Korony i mosty porcelanowe

Uzupełnienia protetyczne odtwarzające kształt i funkcje zniszczonych wskutek próchnicy lub urazów zębów. Korona porcelanowa odtwarza właściwy kształt i kolor pojedynczego zęba, jest też najlepszym i najtrwalszym sposobem odbudowy zębów z rozległymi ubytkami i po leczeniu kanałowym.

Mosty porcelanowe stosowane są w przypadku konieczności uzupełnienia luki w łuku zębowym. Cementowane w jamie ustnej na stałe, na uprzednio oszlifowanych, sąsiadujących z luką zębach własnych pacjenta. Zapewniają zbliżony do naturalnego sposób przenoszenia sił żucia - poprzez włączone w obręb mostu zęby własne – dzięki czemu lepiej od uzupełnień ruchomych odtwarzają wszystkie utracone funkcje jamy ustnej.