Dr Bogacz

Nowotwory skóry

Zmiany, które z dużym prawdopodobieństwem są już nowotworami a nie mają jeszcze potwierdzenia histopatologicznego wymagają wycięcia z szerokim marginesem poprzecznym, podłużnym i głębokim.

 


Wszystkie w/w zmiany usuwane są bezboleśnie w znieczuleniu nasiękowym i następnie poddane badaniu histopatologicznemu. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 2 tygodnie.