Dr Bogacz

Brodawczaki i rogi skórne

Brodawczaki i rogi skórne to kolejne i nie ostatnie zmiany chorobowe skóry, które często należy usunąć chirurgicznie.

 


Wszystkie w/w zmiany usuwane są bezboleśnie w znieczuleniu nasiękowym i następnie poddane badaniu histopatologicznemu. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 2 tygodnie.